LDB CITRUS ESSENCE SHOWER CREAM

Återkallelse av ett begränsat parti LdB Citrus Essence Shower Cream

Orkla återkallar ett begränsat parti av produkten LdB Shower Cream Citrus Essence från den svenska marknaden. Detta gäller enbart flaskan på 250 ml med batchnummer: 119515.

Anledningen är att produkten har för högt pH och för hög halt av formaldehyd. För personer med känslig hud kan produkten orsaka en allergisk hudreaktion. Dessutom har produkten en obehaglig doft. För den som använt produkten, men inte upplevt några besvär, finns ingen anledning till oro, men fortsatt användning ska undvikas.  

Återkallelsen gäller enbart produkter med batchnummer: 119515. Inga andra produkter inom LdB’s sortiment påverkas.
Batchnummer hittar man på baksidan av kapsylen. 
 

– Vi ser givetvis allvarligt på det inträffade. Vi har väldigt hårda kvalitetskrav i produktionen och produktsäkerhet är högsta prioritet för oss. Därför väljer vi att återkalla den här enskilda batchen. Vi har infört ytterligare rutiner för att säkerställa att detta inte inträffar igen, säger Eva Nordkvist, kvalitetschef på Orkla Care Sverige. 

Konsumenter som har köpt LdB Shower Cream Citrus Essence 250 ml med aktuellt batchnummer kan kontakta Orkla Care Konsumentkontakt för ersättning av produkten på konsumentkontakt@orkla.se eller telefon +46 771-99 88 11.